Saii Lagoon Maldives

Saii Lagoon Maldives

รีสอร์ทสัญชาติไทยของโปรเจค Crossroad ที่ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะ Emboodhoo ท่านสามารถเดินทางโดยSpeedboat

เพียงแค่ 15 นาทีจากสนามบิน รีสอร์ทพึ่งเปิดใหม่ปี 2019 ตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นมัลดีฟส์และสถาปัตยกรรมเขตร้อน 

เหมาะสำหรับคู่รักและครอบครัวที่ต้องการความโรแมนติกและเป็นส่วนตัว และยังเชื่อมตรงไปยังThe Marina @ Crossroad ศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก

 

มีห้องพักทั้งหมดทั้งหมด 198 ห้อง

-Sky Room 76 ห้อง

-Beach Room 76 ห้อง

-Beach Villa 20 ห้อง

-Overwater Villa 20 ห้อง

-2br Beach Villa 4 ห้อง

-2br Overwater Pool Villa 2 ห้อง

Period :  11 - 31  Jan 2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 22,800 30,300 38,000
Beach Room 25,500 34,400 43,200
Beach Villa 27,800 37,900 47,900
Overwater Villa 31,200 43,200 55,300
Two Bedroom Beach Villa  31,500 43,300 55,200
Two Bedroom Overwater Pool Villa 47,000 66,600 86,200
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 12,300 15,500 18,500
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 5,000 6,500 8,000
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period :  1 - 29  Feb 2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 30 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 22,800 21,300 30,300 27,500 38,000 33,700
Beach Room 25,500 23,800 34,400 31,900 43,200 39,900
Beach Villa 27,800 25,900 37,900 35,000 47,900 44,100
Overwater Villa 31,200 29,100 43,200 39,200 55,300 49,300
Two Bedroom Beach Villa  31,500 29,200 43,300 39,900 55,200 50,600
Two Bedroom Overwater Pool Villa 47,000 43,200 66,600 60,800 86,200 78,500
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 12,300 11,600 15,500 14,600 18,500 17,300
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 5,000 4,700 6,500 6,000  8,000 7,500
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period :  1 - 31 Mar 2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 60 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 21,300 18,900 27,500 26,200 33,700 33,000
Beach Room 23,800 21,300 31,900 29,700 39,900 38,200
Beach Villa 25,900 23,600 35,000 33,200 44,100 42,200
Overwater Villa 29,100 28,300 39,200 38,800 49,300 48,900
Two Bedroom Beach Villa  29,300 27,300 39,900 39,000 50,600 48,400
Two Bedroom Overwater Pool Villa 43,200 42,900 60,800 59,000 78,500 74,700
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,500 4,300 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period :  1 - 19 Apr  2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 90 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 18,900 18,600 26,200 25,700 33,000 32,800
Beach Room 21,300 20,900 29,700 29,100 38,200 36,500
Beach Villa 23,600 23,200 33,200 32,500 42,200 40,300
Overwater Villa 28,300 27,700 38,800 38,300 48,900 48,000
Two Bedroom Beach Villa  27,300 26,700 39,000 37,900 48,400 46,100
Two Bedroom Overwater Pool Villa 42,900 41,900 59,000 56,000 74,700 70,900
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,500 4,300 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period :  20 Apr - 22 Jul 2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 90 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 17,400 13,500 21,700 17,900 26,500 26,000
Beach Room 18,500 15,700 24,000 21,400 29,300 28,100
Beach Villa 20,500 18,000 27,000 24,800

33,300 31,800

Overwater Villa 25,600 22,600 33,200 31,600 41,800 40,000
Two Bedroom Beach Villa  25,800 24,200 34,900 34,000 43,900 41,900
Two Bedroom Overwater Pool Villa 39,500 39,300 57,200 56,800 70,200 66,700
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,500 4,300 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period : 23 Jul - 31 Aug 2020

Promotion book before 29 Feb  2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 90 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 20,500 17,000 27,100 23,200 33,700 32,400
Beach Room 21,500 19,200 28,400 26,600 35,800 33,800
Beach Villa 23,500 21,500 31,400 30,000

39,300 37,500

Overwater Villa 28,700 26,100 39,300 36,800 50,000 47,700
Two Bedroom Beach Villa  27,300 25,900 37,200 36,600 46,700 44,700
Two Bedroom Overwater Pool Villa 42,200 41,100 59,500 58,400 73,300 69,500
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,300 4,500 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period : 1 - 30 Sep 2020

Promotion book before 29 Feb 2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 90 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 17,400 13,500 21,700 17,900 26,500 26,000
Beach Room 18,500 15,700 24,000 21,400 29,300 28,100
Beach Villa 20,500 18,000 27,000 24,800

33,300 31,800

Overwater Villa 25,600 22,600 33,200 31,600 41,800 40,000
Two Bedroom Beach Villa  25,800 24,200 34,900 34,000 43,900 41,900
Two Bedroom Overwater Pool Villa 39,500 39,300 57,200 56,800 70,200 66,700
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,500 4,300 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

Period : 1 - 31 Oct 2020

Promotion book before 29 Feb 2020 Free Upgrade to Half board + Speedboat

ราคาสีแดง จองก่อนเดินทาง 90 วัน  

ห้องTwo Bedroom Overwater Pool Villa ไม่รวมโปรโมชั่นFree Upgrad to Half Board 

Room

3 Days 2 Nightsต่อท่าน

4 Days 3 Nightsต่อท่าน 5 Days 4 Nightsต่อท่าน
Sky Room 18,600 18,900 26,200 25,700 33,000 32,800
Beach Room 21,300 20,900 29,700 29,100 38,200 36,500
Beach Villa 23,600 23,200 33,200 32,500

42,200 40,300

Overwater Villa 28,300 27,700 38,800 38,300 48,900 48,000
Two Bedroom Beach Villa  27,300 26,700 39,000 37,900 48,400 46,100
Two Bedroom Overwater Pool Villa 42,900 41,900 59,000 56,000 74,700 70,900
พักเสริม
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป 11,300 11,000 14,100 13,700 16,700 16,100
เด็กอายุ 6 - 11. 99 ปี 4,500 4,300 5,800 5,500  7,200 6,800
เด็กอายุ 0-5.99 เข้าพักฟรี

 

อัพเกรดมื้ออาหาร
• อัพเกรดจาก Half Board เป็น Full Board

ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 2,000 บาท/คืน | เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ  1,000 บาท/คืน | เด็กอายุ 0 – 5.99 ปี ฟรี

• อัพเกรดจาก Breakfast only เป็น Half Board
ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 2,500 บาท/คืน | เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ  1,250 บาท/คืน | เด็กอายุ 0 – 5.99 ปี ฟรี
(รวมอาหารเช้า และ เย็น ไม่รวมเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารหลัก Ms. Olive Oyl / Mr Tom Yam/ Hard Rock Cafe’)

• อัพเกรดจาก Breakfast only เป็น Full Board
ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 4,500 บาท/คืน | เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ  2,250 บาท/คืน | เด็กอายุ 0 – 5.99 ปี ฟรี
(รวมอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น ไม่รวมเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารหลัก Ms. Olive Oyl / Mr Tom Yam/ Hard Rock Cafe’ / ร้านอาหารที่ The Marina @ Cross Roads)

• อัพเกรดจาก Half Board เป็น All Inclusive
ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 3,300 บาท/คืน
รวมอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ที่ห้องอาหารดังต่อไปนี้:
-Sessions
-The Elephant and the Butterfly
-Miss Olive Oyl
-Mr Tom Yam
-Jiao Wu
-Kinkao Thai Bistro
-Kebab & Kurry
-Hard Rock Cafe’
-Ministry of Crab (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
-Nihonbashi Blue  (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
-Carne Diem (เครดิต 50 USD/ท่าน – เฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น)
-เครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ ดื่มได้ตั่งแต่บาร์เปิดจนบาร์ปิด (เสิร์ฟเป็นแก้ว)

สิทธิพิเศษสำหรับวันเกิด
– เค้กวันเกิด และ ของขวัญพิเศษจากทางรีสอร์ท (ต้องเดินทางตรงกับวันเกิดเท่านั้น)

สิทธิพิเศษสำหรับคู่ Honeymoon และ Wedding Anniversary
– ไวน์เฉลิมฉลอง และ ตกแต่งห้องพักพิเศษจากทางรีสอร์ท (ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสอายุไม่เกิน 6 เดือน)

 

อัตราดังกล่าวรวม
- ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
- Speedboat รับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
- พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
- Welcom Drink
- อาหารตามแพ็กเกจที่เลือก

- Wi-Fi บริเวณส่วนกลาง
- Snorkeling Equipment
- Fitness Center
- ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

- Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
- กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
- การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

 

Villa Occupancy

Sky Room 76 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing sofa in room)
Beach Room 76 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing sofa in room)
Beach Villa 20 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day bed in Villa)
Overwater Villa 20 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day bed in Villa)
Two Bedroom Beach villa 4 Units Maximum 4 adults + 2 children or 6 adults (5th & 6th Person on existing day bed in Villa)
Two Bedroom Overwater Pool Villa 2 Units Maximum 4 adults + 2 children or 6 adults (5th & 6th Person on existing day bed in Villa)

Rollaway beds available upon request for certain categories as per above (Not guaranteed)
for 3rd person in room the existing sofa will be converted into an extra bed
 

การยกเลิก
- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 
- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
- ช่วง Peak 22 Dec 2019 - 10 Jan 2020 ยกเลิกต่ำกว่า 70 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 

 

สนใจปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทในมัลดีฟส์
Line ID : @likemaldives 
หรือคลิ้ก => http://goo.gl/4rVY8a

โทรติดต่อฝ่าย Maldives Planner ได้เลยจ้า
Office : 02-150-2450 
Mobile : 099-459-9896 / 099-459-9791  / 099-459-9895

 

 

 • Sky Room 76 ห้อง - ขนาด 44 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน 
 • Beach Room 76 ห้อง - ขนาด 44 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน
 • Beach Villa 20 ห้อง - ขนาด 60 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน
 • Overwater Villa 20 ห้อง - ขนาด 84 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน
 • 2br Beach Villa 4 ห้อง - ขนาด 120 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 4 ท่านและเด็ก 2 ท่าน
 • 2br Overwater Pool Villa 2 ห้อง - ขนาด 240 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ใหญ่สูงสุด 4 ท่านและเด็ก 2 ท่าน
 • MISS OLIVE OYL บริการอาหารซีฟู๊ด (เปิดบริการเวลา 11.00-23.00น.)
 • MR TOMYAM บริการอาหารครัวไทย (เปิดบริการเวลา 11.00-22.00น.)
 • BEAN / CON คาเฟ่และเบเกอรี่ (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)
 • Cafe del Mar บริการอาหารเช้า (เปิดบริการช่วงเช้า)
 • WHAT'S NEARBY ห้องอาหารและบาร์  (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Snokeling 

 • Watersports

 • Sea Plane Tour

 • Catamaran

 • Dolphin Discovery

 • Kayaking

 

 

LIKE MALDIVES
เราคือผู้ให้ข้อมูล เเละผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมัลดีฟส์ ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลมัลดีฟส์หรือจองโรงเเรมได้ที่ โทร 086 774 8332